Author Archives: nrc

PRESSRELEASE 2016-05

TNÅA Gruppen utökar för större åtaganden inom energi och elkraft TNÅAs dotterbolag SEBAB AB blir f.o.m. 2016-06-01 ny ägare till NR CONTROL AB. Affärsmöjligheterna inom produktion och distribution av El och Energi är inne i en expansiv fas och kommer så att vara under en lång tid framöver. TNÅA Gruppen ökar tempot på byggandet av en större elkraftgrupp i Sverige […]