PRESSRELEASE

NR Control ingår numera i SEBAB AB
Se mera information på www.sebab.se


TNÅA Gruppen utökar för större åtaganden inom energi och elkraft
TNÅAs dotterbolag SEBAB AB blir f.o.m. 2016-06-01 ny ägare till NR CONTROL AB.
Affärsmöjligheterna inom produktion och distribution av El och Energi är inne i en expansiv fas och kommer så att vara under en lång tid framöver.
TNÅA Gruppen ökar tempot på byggandet av en större elkraftgrupp i Sverige och Skandinavien. Målsättningen är att via ett antal bolagsförvärv omsätta cirka 200-300 MSEK inom 2-4 år.

NR CONTROLs tidigare ägare Bo Nordquist och Leif Nordquist fortsätter i sina roller som platschef resp. servicechef, och tycker det skall bli spännande att tillsammans med SEBABs VD Thomas Andersson driva en expansion av verksamheten framåt.
SEBAB har under ett tag tittat på olika etableringsmöjligheter i Mälarregionen. NR CONTROL blir nu uppstarten för en fortsatt expansion och SEBABs VD Thomas Andersson välkomnar andra affärskontakter och bolag att höra av sig för eventuella samgåenden eller givande samarbeten.

Ytterligare information genom
SEBAB NR CONTROL
Thomas Andersson (VD / Marknadschef)
070-4130502
ta@sebab.se

Bo Nordquist (Platschef)
070-493 01 99
bn@sebab.se

Leif Nordquist / Servicechef
070-712 64 62
ln@sebab.se